Polska Biega – 11 maja 2019 r. – ZAPISZ SIĘ!

11 maja w Parku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się impreza Polska Biega! Zapisz się i wystartuj w jednej z siedmiu kategorii!

UWAGA!
PRZEDŁUŻAMY ZAPISY DO 5 MAJA!

* będzie możliwość zapisu w dniu zawodów, na godzinę przed startem danej kategorii (koszulki wydawane będą w Biurze zawodów w miarę dostępności).

ZAPISY TUTAJ (kliknij)

POLSKA BIEGA 2019
Nowy Dwór Mazowiecki

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, udział mieszkańców gminy Nowy Dwór Mazowiecki w ogólnopolskiej akcji Polska Biega.
2. Promocja walorów turystycznych Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic.
3. Integracja środowiska biegaczy na płaszczyźnie sportowej rywalizacji.

II. ORGANIZATOR
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji

III. TERMIN I MIEJSCE
11 maja 2019 r. /sobota/
START: Park Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ( ul. Lotników)
META: Park Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Lotników)

IV. PROGRAM ZAWODÓW
Godz. 10.00 – bieg mama lub tata z wózkami
godz. 10.15 – bieg przedszkolaków ( rocznik 2012 i młodsi)
godz. 10.30 – szkoły podstawowe klasy I-II ( rocznik 2010/11)
godz. 10.45 – szkoły podstawowe klasy III-IV ( rocznik 2008/09)
godz. 11.00 – szkoły podstawowe klasy V-VI ( rocznik 2006/07)
godz. 11.25 – Gimnazjum i klasy VII, VII ( rocznik 2003/2005)
godz. 12.00 – OPEN

V. KATEGORIE:
– mama lub tata z wózkami – dystans ok. 350 m
– przedszkolaki dystans ok. 350 m
– Klasy I-II szkół podstawowych – dystans ok. 350 m
– Klasy III – IV szkół podstawowych – dystans ok.350 m
– Klasy V – VI szkół podstawowych – dystans ok. 800 m
– Gimnazjum i klasy VII, VIII – dystans ok. 1500 m
– OPEN – dystans 5 km

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:
• Dla szkół – w dniach 9-10.05 w biurze NOSiR ( pokój 105)  (Odbiór pakietów dla wszystkich w dniu zawodów)
• Dla mam z wózkami i kat. OPEN w dniu imprezy w godz. 9.00 – 11.40
• W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i wodę .
• UWAGA! koszulki wydawane są w Biurze zawodów w miarę dostępności rozmiarów. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji rozmiaru koszulki.
• Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy zarejestrują się przez system https://ultimasport.pl oraz wypełnią oświadczenie w biurze zawodów, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r.w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. – Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
2. Zapisy zawodników odbywać się będą przez system ultimasport strona internetowa: https://ultimasport.pl
* Zapisy dla szkół od 17 kwietnia do 30 kwietnia do godz. 23.59 (PRZEDŁUŻONE DO 5 MAJA)
* Zapisy dla mam z wózkami i kat. OPEN od 17 kwietnia do 30 czerwca do godz. 23.59 (PRZEDŁUŻONE DO 5 MAJA)
3. Każdy uczestnik zawodów otrzyma numer startowy i koszulkę
4. Obowiązuje limit uczestników – 500 osób łącznie we wszystkich biegach. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
4. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
5. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
6. Udział w biegu jest nieodpłatny.

VII. NAGRODY
– medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników
Za I ,II , III miejsce w poszczególnych kategoriach statuetki i nagrody rzeczowe.

VIII. NAGRODA DLA SZKOŁY
Specjalna nagroda od Burmistrza Miasta dla Szkoły, która zgłosi najwięcej uczniów i wezmą udział w biegach.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu oraz dokonywania w nim zmian, o których zobowiązuje się powiadomić uczestników przed startem.
4. W sprawach spornych i nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników i za rzeczy zaginione.
7. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
8. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Osoby z zasłoniętym numerem startowym w części lub całości nie będą klasyfikowane. Numer startowy posiada chip , a uczestnik zobowiązany jest oddać numer na mecie.

REGULAMIN – Polska Biega 2019 oraz mapki dystansów