Walne zebranie Spółdzielni DĄŻNOŚĆ

Godz.: 8.00 – 21.00

Miejsce: HALA ul. Sportowa 66