Stypendia sportowe

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium sportowego przyjmujemy do 15 grudnia br.

Wnioski przyjmowane są w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66, pok. 105 na II piętrze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W przypadku gdy zawodnik jest NIEPEŁNOLETNI  – należy załączyć  druk „dane rodzica/ opiekuna prawnego”

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Druk o przyznanie Stypendium:

Wniosek – Stypendium Sportowe

Druk o przyznanie jednorazowej nagrody:

Wniosek – nagroda

Druk o przyznanie nagrody specjalnej:

Nagroda specjalna

POMOCNIK STYPENDIALNY 

Do wniosków należy załączyć potwierdzone osiągnięcia ze związku sportowego (mogą być wydruki internetowe) lub klubu.