Stypendia sportowe

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium sportowego przyjmujemy do 31 maja. Zeskanowane wnioski wraz z dokumentacją osiągnięć można przesyłać na adres stypendia@nosir.pl

W przypadku gdy zawodnik jest NIEPEŁNOLETNI  – należy załączyć  druk „dane rodzica/ opiekuna prawnego”

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Druk o przyznanie Stypendium:

Wniosek – Stypendium Sportowe

Druk o przyznanie jednorazowej nagrody:

Wniosek – nagroda

Druk o przyznanie nagrody specjalnej:

Nagroda specjalna

Zeskanowane wnioski wraz z dokumentacją osiągnięć można przesyłać na adres stypendia@nosir.pl

POMOCNIK STYPENDIALNY 

Do wniosków należy załączyć potwierdzone osiągnięcia ze związku sportowego (mogą być wydruki internetowe) lub klubu.