SPORTOWE LATO Z NOSiR-em 2021

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza uczniów nowodworskich szkół podstawowych na Sportowe Lato z NOSiR-em 2021.

Na dole strony znajdują się pliki z dokumentami potrzebnymi do zapisu dziecka oraz regulamin.

 

CEL AKCJI

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków i właściwej opieki wychowawczej dzieciom
 • Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży
 • Integracja dzieci nowodworskich szkół podstawowych
 • Promocja bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku
 • Szerzenie poprzez zajęcia sportowe wartości takich jak: praca w zespole, solidarność, tolerancja oraz stosowanie zasad fair-play
 • Uzupełnienie działań prowadzonych w ramach programu profilaktyki uzależnień

TERMINY TURNUSÓW:

 • 28 czerwca – 2 lipca
 • 5 lipca – 9 lipca
 • 12 lipca – 16 lipca
 • 19 lipca – 23 lipca

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 na obiektach sportowych Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na plaży miejskiej.

PLANOWANE ATRAKCJE m.in.:

 • Pływalnia, plaża miejska z atrakcjami wodnymi
 • Gry zespołowe
 • Tenis, badminton
 • Gry i zabawy biegowe
 • Spotkania ze służbami mundurowymi
 • Posiłek regeneracyjny

KOSZT

Jeden tygodniowy turnus kosztuje 100 zł/dziecko. Płatności można dokonać przy zapisie dziecka.

ZAPISY

Zgłoszenia z kompletem uzupełnionych dokumentów (karta zapisu, komplet zgód i oświadczeń, kopia legitymacji szkolnej, dowód wpłaty) należy składać osobiście w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, pok. 105 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. W związku z ograniczoną ilością miejsc  o uczestnictwie w akcji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

DOJAZD

Organizator zapewnia dojazd uczestników na miejsce akcji tj. ul. Sportowa 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zbiórki i powroty z zajęć dla osób korzystających z autokaru zapewnionego przez organizatora będą się odbywać przy szkołach: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, ul. Bema 312, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Młodzieżowa 1. Dokładne godziny zbiórek w wymienionych punktach zostaną podane na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarzy obiektów i organizatora akcji
 • Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania turnusu, a nieujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator akcji
 • Uczestnicy mają obowiązek stawić się każdego dnia o godz. 8:00 w Nowodworskim Ośrodku Sporu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66 lub korzystając z transportu organizatora o ustalonej godzinie na wybranym przystanku
 • Informacje o harmonogramie zajęć, przydziałach do grup oraz godzinach odjazdu autokaru organizatora z konkretnych przystanków będą podawane na stronie internetowej nosir.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku www.facebook.pl/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji

Karta zapisu (PDF)

Informacja dla rodziców (PDF)

Klauzula informacjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (PDF)

Uwaga! Klauzulę informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka zobowiązana jest podpisać każda osoba (oddzielnie) wskazana przez rodzica/opiekuna prawnego.