Przerwa technologiczna na pływalni w dniach 26 czerwca – 9 lipca

W dniach 26 czerwca – 9 lipca 2023 r. na pływalni miejskiej będzie trwała przerwa technologiczna, w związku z tym obiekt nie będzie dostępny dla korzystających. Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości

 1. Po co robimy przerwę technologiczną?

W celu zapewnienia korzystającym odpowiednich standardów oraz sprostania wymaganiom i zaleceniom Głównego Inspektora Sanitarnego. Raz do roku jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szeregu czynności, których nie możemy wykonać w trakcie trwania roku szkolnego.

 1. Jak często konieczna jest przerwa technologiczna?

Woda w nieckach powinna być wymieniana minimum raz w roku, a same niecki w tym czasie powinny być gruntownie czyszczone i dezynfekowane. Systemy uzdatniania wody, ogrzewania oraz wentylacji obiektu również wymagają przeglądów, co może być zrealizowane w trakcie postoju.

 1.  Jaki jest zakres prac podczas przerwy technologicznej?
 • Spuszczenie wody z niecek basenowych. Opróżnienie rurociągów zasilających,
 • Czyszczenie i dezynfekcja zbiorników. Czyszczenie i porządkowanie plaży basenowej, saun, szatni, natrysków a także fasad szklanych i elementów wymagających użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Przeglądy i prace konserwacyjne urządzeń (instalacje wodne, wentylacja, klimatyzacja, Filtry wody, dozowniki substancji uzdatniających itd.) oraz drobne prace remontowe.
 • Napełniane świeżą wodą, filtracja, uzdatnienie i ogrzewanie,
 • Pobór wody, w celu wykonania badań jakości i przydatności do kąpieli – wyspecjalizowane laboratorium. Przekazanie wyników do SANEPID,
 • Zalecenia SANEPID, wykonanie ewentualnych korekt jakościowych.

Po wydaniu pozytywnej opinii przez SANEPID możemy otworzyć obiekty wodne dla naszych Gości w dniu 10 lipca.

 1. Dlaczego przerwa trwa tak długo?

Pływalnia to system technologiczny mający zapewnić bezpieczne korzystanie, ale również funkcjonalność systemów dozowania i filtrowania wody, chemii basenowej, ciepła, wentylacji, szczelności pomiędzy podłogą, a zbiornikami itd. Dotyczy to ok. 1000 m³ wody w instalacjach basenowych, ok. 1 kilometra rur wodnych i wentylacyjnych oraz ok. 1000 m2 powierzchni.

I etap:    spuszczenie wody.

II etap:   naprawy, prace konserwacyjne, przeglądy urządzeń, prace porządkowe.

III etap: ponowne napełnienie zbiorników, filtracja i uzdatnienie, podgrzanie w basenie sportowym do temperatury: min. 260C i basenie rekreacyjnym min. 320C. Przekazanie próbek wody do badania składu chemicznego,

IV etap: opracowanie wyników badań fizyko-chemicznych, zalecenia SANEPID.

Po wydaniu pozytywnej opinii możemy otworzyć obiekty wodne dla naszych Gości.

 1.  Dlaczego wykonujemy ją w wakacje?

Okres wakacyjny jest optymalnym okresem, ze względu na niewielkie obłożenie obiektu w trakcie dnia. Nie ma możliwości przeprowadzenia konserwacji w trakcie trwania roku szkolnego, ponieważ w tym czasie nowodworskie szkoły podstawowe oraz z terenu powiatu nowodworskiego prowadzą zajęcia z nauki i doskonalenia pływania. Ponadto, swoje zajęcia przeprowadzają służby mundurowe i kluby sportowe czy podmioty komercyjne świadczące usługi sportowo-rekreacyjne. W okresie wakacyjnym na pływalni nie odbywają się regularne zajęcia ani treningi i okres na przeprowadzenie konserwacji jest najmniej uciążliwy dla korzystających.

Z początkiem okresu wakacyjnego następuje również przerwa w dostawie energii cieplnej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, co powoduje znaczne obniżenie temperatury wody na pływalni. W ramach alternatywy od 24 czerwca do 31 sierpnia br. dostępne będzie dla korzystających kąpielisko miejskie, organizowane i zabezpieczane przez NOSiR:

 • Kąpielisko przy Nowodworskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

       6. Kiedy będzie można korzystać z pływalni ponownie?

Ponowne otwarcie obiektów wodnych zazwyczaj następuje w okresie do 2 tygodni od rozpoczęcia przerwy technologicznej. Informujemy o tym w mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej.

 1.  Czy NOSiR będzie czynny w czasie przerwy technologicznej?

Tak, obiekty NOSiR przy ul. Sportowej 66 z wyjątkiem obiektów wodnych, będą czynne w czasie przerwy technologicznej. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://nosir.pl/.