Przerwa technologiczna na pływalni miejskiej w dniach 24.06-14.07.2024 r.

Informacja Dyrektora NOSiR o przerwie w funkcjonowaniu Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 24.06 – 14.07.2024 r.

Dlaczego robimy przerwę technologiczną? W jakim terminie pływalnia będzie nieczynna?

Przerwa technologiczna jest rocznym zamierzeniem stałym, wpisanym w działalność Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Termin jest wstępnie określany w zarządzeniu Dyrektora NOSiR w sprawie ustalenia harmonogramu pracy na pływalni w roku kalendarzowym, poprzedzającym zamierzenie. Czas ten przeznaczony jest na wykonanie wszelkiego rodzaju prac, niemożliwych do realizacji przy codziennym funkcjonowaniu obiektu.

Co będzie realizowanie w czasie przerwy technologicznej ?

Zaplanowano wykonanie czynności, m.in.:

  • czyszczenie i dezynfekowanie niecek, dennych kanałów zasilających w wodę, kanałów przelewowych, zbiorników i urządzeń filtracyjnych;
  • zrzut wody ze wszystkich zbiorników pływalni (niecki: basen sportowy, rekreacja, whirlpool, zjeżdżalnia, basen schładzający);
  • napełnienie zbiorników, uzdatnienie i wykonanie badań wody;
  • przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń basenowych (instalacja wentylacyjna, przewody zasilające, pompy, zawory, inne podzespoły) wymagających czasowego, całkowitego wyłączenia;
  • wykonanie okresowych przeglądów i napraw urządzeń dozorowych;
  • doczyszczanie powierzchni wymagających stosowania agresywnej chemii;
  • uzupełnianie powłok malarskich, terakoty, mozaiki ściennej;
  • inne czynności ujęte w harmonogramie i uzgodnione z podwykonawcami.

Dlaczego w wakacje? Dlaczego taki czas trwania przerwy technologicznej? Co w zamian ?

W czasie roku szkolnego w obiekcie odbywają zajęcia się nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych Miasta i Gminy Nowy Dwór Mazowiecki oraz sługi świadczone przez inne podmioty na pływalni. Czynności zaplanowano na możliwie najkrótsze terminy związane z wykonywanymi procesami technologicznymi tak, by jak najszybciej udostępnić obiekt do dyspozycji Gości. W tym czasie, od dnia 24.06.2024 r. rozpoczyna działalność nowodworskie kąpielisko na Narwii:

  • Kąpielisko przy Targowisku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim (na wysokości Targowiska Miejskiego).

Szczegóły dotyczące kąpieliska: