Poszukujemy instruktorów pływania!

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje instruktorów pływania od września 2022 r.

CV można składać osobiście w sekretariacie NOSiR lub przesłać na adres: nosir@nowydwormaz.pl