Ograniczenia w funkcjonowaniu NOSiR-u w dniach 28.12.20 – 17.01.2021

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. poz. 2316 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wszystkie obiekty Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniach od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. będą nieczynne dla klientów indywidualnych.

Zgodnie z wytycznym zawartymi w rozporządzeniu istnieje możliwość korzystania z bazy sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.