Informacja o zapisach na półkolonie „Nowodworska zima w mieście”

2 stycznia o godz. 18:00 rozpoczną się zapisy na półkolonie „Nowodworska zima w mieście” poprzez stronę elektronicznezapisy.pl

  • Czas trwania jednego turnusu to 1 tydzień w dniach 15-19.01.2023 r.
  • Koszt turnusu to 350 zł/osoba (posiadaczom Nowodworskiej Karty Familijnej przysługuje 50% zniżki).
  • Obowiązują zapisy elektroniczne od 2 stycznia godz. 18:00 poprzez stronę http://elektronicznezapisy.pl

W przypadku pozytywnej weryfikacji rodzice proszeni są o dostarczenie kompletu dokumentów kwalifikacyjnych do Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66,  pok. 105 (I piętro):

– karty zapisu,

– legitymację szkolną dziecka – do wglądu,

– komplet zgód i oświadczeń.

Dokumenty należy składać w terminie 3-5 stycznia w godz. 8:00-16:00 w pok. 105.

  • Miejsce realizacji: obiekty sportowe Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 66 oraz hala sportowa ul. Młodzieżowa 1. Uczestnicy będą uczestniczyli w zajęciach na 2 halach: przy ul. Sportowej 66 (dzieci dojeżdżające z Modlina Twierdzy, Modlina Starego oraz Centrum), natomiast w zajęciach w hali przy ul. Młodzieżowej będą uczestniczyły dzieci z terenu i okolic Osiedla Młodych.
  • Uczestnicy akcji: dzieci i młodzież szkolna z nowodworskich szkół podstawowych z ważną legitymacją szkolną (uczeń min. I klasy szkoły podstawowej).
  • Uczestnicy półkolonii są przydzielani do max. 15-osobowych grup wedle kryterium wieku. Nie ma możliwości wyboru grupy oraz zmiany grupy po rozpoczęciu turnusu!

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę i będą miały charakter rekreacyjny.

Organizator zapewnia dojazd uczestników na miejsce akcji tj. ul. Sportowa 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zbiórki i powroty z zajęć dla osób korzystających z autokaru zapewnionego przez organizatora będą się odbywać przy szkołach:

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, ul. Bema 312.
    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego w Modlinie Starym, ul. Szkolna 3.

Dokładne godziny zbiórek w wymienionych punktach zostaną podane na stronie internetowej NOSiR na tydzień przed rozpoczęciem turnusu.

Karta kwalifikacyjna

Informacje dodatkowe

Regulamin