Informacja o stanie wody w pływalni – 19.02.2019 r.

Informacja o stanie wody na pływalni miejskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na dn. 19.02.2019

Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015 r., jakość wody na pływalni miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim jest dobra.

Informacja o stanie wody w pływalni miejskiej