Informacja o stanie wody – 6.07.2023 r.

Informacja o stanie wody na pływalni miejskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na dn. 6.07.2023r.

Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015 r., jakość wody na pływalni miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim jest dobra.

Informacja o stanie wody w pływalni miejskiej