I BIEG NA STADIONIE – Polska Biega i Polska Biega z Mapą

W sobotę, 25 września br. na bieżni przy Stadionie Miejskim ul. Sportowa 66, odbędzie się bieg „Polska Biega”. Zapisy : http://besttime-sport.pl/ Dodatkowo na terenie przy stadionie każdy będzie mógł spróbować swoich sił w biegu na orientację (z mapą)

Data: 25 września 2021 (sobota) 

Miejsce: Stadion Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sportowa 66

PROGRAM ZAWODÓW:

Godz. 10:00 – otwarcie zawodów

Przedszkola:

godz. 10:15 – rocznik 2015 i młodsi – 200 m

Szkoły podstawowe:

godz. 10:30 – roczniki 2014/2013 – 400 m

godz. 10:45 – roczniki 2012/2011 – 800 m

godz. 11:00 – roczniki 2010/2009 – 800 m

godz. 11:25 – roczniki 2008/2007 – 1200 m

godz. 12:00 – OPEN kobiety – 3 km

godz. 12:45 – OPEN mężczyźni – 3 km

Bieg na orientację:

godz. 10:00-13:00 – OPEN kobiety i OPEN mężczyźni (kategorie: dzieci do lat 10, młodzik do lat 14, junior do lat 18, senior do 35 lat i weteran <36)

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:

  • W biurze zawodów 25 września, w godz. 8:30-11:00.

  • W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i wodę.

  • UWAGA! Koszulki wydawane są w Biurze zawodów.

  • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu prawo startu mają wszyscy chętni, którzy zarejestrują się przez system http://besttime-sport.pl/ oraz wypełnią oświadczenie w biurze zawodów, niepełnoletni muszą posiadać oświadczenia podpisane przez rodziców /opiekunów/. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie podpisanie w biurze zawodów oświadczenia o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r.w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. – Dz.U. nr 101, poz. 1095 z 10.09.2001r) . W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

2. Zapisy zawodników odbywać się będą przez system besttime-sport, strona internetowa: http://besttime-sport.pl/

* Zapisy od 9 września do 22 września do godz. 23:59

3. Zapisy na biegi na orientację będą prowadzone w dniu zawodów u współorganizatorów – PUKS „Młode Orły”.

4. Każdy uczestnik zawodów otrzyma numer startowy i koszulkę.

5. Obowiązuje limit uczestników – 500 osób łącznie we wszystkich biegach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Udział w biegu: kategoria OPEN – 10 zł, pozostałe kategorie bezpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Regulamin Polska Biega 

Regulamin biegi na orientację