Dobra jakość wody na pływalni

Informacja dotycząca dobrej jakości wody w pływalni.