Zapisz dziecko na półkolonie „Sportowa zima z NOSiR”!

Uruchamiamy zapisy on-line na półkolonie zimowe pn. „Sportowa zima z NOSiR 2023”. Każde dziecko może wziąć udział w jednym z wybranych turnusów: 13-17 lutego lub 20-24 lutego

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność wypełnionych kart! W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się dziecka na wybrany turnus.

Prosimy uważnie wypełniać kwestionariusz, ponieważ nie ma możliwości edytowania go w późniejszym czasie.

Celem zapisu dziecka na półkolonie należy kliknąć na wybrany termin w poniższym linku:

ZAPISY na I termin 13-17.02.2023 r. – BRAK MIEJSC

ZAPISY na II termin 20-24.02.2023 r. – BRAK MIEJSC

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 22 775 34 86