Stypendia sportowe

Do 30 maja  przyjmujemy wnioski o przyznanie stypendium sportowego!

W przypadku gdy zawodnik jest NIEPEŁNOLETNI  – należy załączyć  druk ” dane rodzica/ opiekuna prawnego”

Dane_rodzica_opiekuna_prawnego (3)

1 stypendium sportowe NOWY (1)

2 nagroda sportowa NOWY (1)

Pomocnik:  http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=368590

Uchwała + załączniki: http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=101667

Do wniosków należy załączyć potwierdzone osiągnięcia ze związku sportowego ( mogą być wydruki internetowe) lub klubu.