Stypendia Sportowe

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego przyjmujemy do 15 grudnia

W przypadku gdy zawodnik jest NIEPEŁNOLETNI  – należy załączyć  druk ” dane rodzica/ opiekuna prawnego”

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Druk o przyznanie Stypendium:

Wniosek – Stypendium Sportowe

Druk o przyznanie jednorazowej nagrody:

Wniosek – nagroda

Druk o przyznanie nagrody specjalnej:

Nagroda specjalna

 

Do wniosków należy załączyć potwierdzone osiągnięcia ze związku sportowego ( mogą być wydruki internetowe) lub klubu.