Poszukujemy wychowawców kolonijnych

W związku z organizacją akcji „Sportowe lato z NOSiR 2022” poszukujemy wychowawców kolonijnych: