Otwarcie kąpielisk przesunięte

W związku z wysokim stanem wód i zmianą przejrzystości wody oraz prawdopodobnym napływem zanieczyszczeń do rzeki Narew, termin otwarcia obiektów wyznaczony przez Radę Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim na 1 lipca 2020 r.  nie zostanie zachowany.

Nowodworskie kąpieliska zostaną otwarte natychmiast po unormowaniu się stanu, przeprowadzeniu badań i sprawdzeniu dna wody w obiektach i kontroli organizacji obiektów przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

Treść decyzji dostępna TUTAJ