Informacja o zmianie kontaktu z Inspektorem RODO

Informacja o zmianie adresu e-mail z Inspektorem Ochrony Dany Osobowych.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nowym adresem email: b.duch@obslugarodo.pl