Informacja dla osób ubiegających się o stypendia sportowe

Uwaga! Na sesji w dniu 28.11.2023 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany regulaminu stypendialnego.

Nowy wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Wojewódzkim. To oznacza, że wnioski o nagrody za osiągnięcia sportowe i artystyczne należało będzie złożyć w styczniu, na nowych formularzach.

UCHWAŁA