23 kwietnia przerwa na pływalni w godz. 11:00-13:00!