Dokumenty

Dokumenty do pobrania celem uzyskania stypendium:

Wniosek o stypendium sportowe

Dane rodzica/opiekuna prawnego

Wniosek o nagrodę dla trenera

Wniosek o nagrodę specjalną burmistrza