Szermierka

  • sekcja szermiercza

– grupę prowadzi trener Bartosz Łukowski